Berichten met label HRD

HRD Business Partner?

Organisaties worden steeds meer gezien als kennisdragers. Er is veel aandacht voor de bevoorrading en benutting van (potentieel) aanwezige kennis. Kennis heeft een grote economische waarde, en daardoor worden de medewerkers steeds belangrijker. Bedrijven vragen steeds meer van de professional: de grens tussen persoonlijk leven en werken lijkt te verdwijnen, de definitie van werk is aan het vervagen, de mate van communicatie en het tempo van veranderingen nemen toe.

Dit brengt met zich mee dat de rol van de HRD- professional ook verandert. Zij moeten de taal van de business spreken, interventies afstemmen op de strategische doelen van de organisatie, de “added value” bewijzen van HR-interventies, vertrouwen en commitment organiseren, en weten om te gaan met de gevolgen van globalisering.

Het komt er op neer dat men fungeert als intermediair tussen organisatie en werknemer om behoeften en aanbod op elkaar af te stemmen qua leervragen op de werkplek: als business partner.

Betekent dit de opkomst van een nieuw functieprofiel van de HRD- professional… de HRD Business Partner?

,

Nog geen reacties

What If… Learning Becomes Natural

Laatst was ik bij een bijeenkomst waarin veel over visievorming  gesproken werd. Vier visionisten beschreven hun ‘droom’ dat zij graag over een aantal jaren werkelijkheid zagen worden. Kenmerkend was aan de ene kant de positiviteit die zij omarmden en de “wat als” mijmeringen.

De sprekers vond ik inspirerend in de zin dat zij de positiviteit geheel omarmden. In hun visie was alles mogelijk en zag men geen beren op de weg, integendeel: zij gingen juist uit van de eigen kracht. Richt je op je sterktes en niet op je zwaktes, richt je op de dingen die je wel wilt bereiken in plaats van op de dingen die je wilt vermijden. Ook gingen zij door met deze positiviteit door het zogenaamde ‘postive thinking’: heb vertrouwen, laat je niet tegenhouden, houd vol en je komt er wel! 🙂

Aan de ander kant vond ik de “wat als” mijmeringen inspirerend, want daarin komt juist naar boven dat je altijd naar nieuwe mogelijkheden en oplossingen kan zoeken. In de visievorming komen dromen naar boven als: “wat als … wij alle mijlpalen bereiken die we willen?” en de vragen wanneer jouw oplossing niet werkt, dan de vraag: “wat als we iets anders proberen? Wat gebeurt er dan? En dan is het erg leuk en inspirerend om buiten de gebaande paden te kijken en zoeken van de “wat als” alternatieven die succesvol kunnen zijn.

En dan komt bij mij de volgende mijmering op: “Wat als… leren als vanzelf gaat?”

,

Nog geen reacties

Technology For Adaptive Learning

Hoe kunnen we de leerprestaties verbeteren, en tegelijk kosten besparen? Daphne Koller van het Stanford Atrificial Intelligence Labatory pleit voor meer adaptief leren: het leeraanbod aanpassen aan het individu. Dit kan wanneer het online leren beter bestudeerd en gevolgd wordt.

Online technology can capture every click: what students watched more than once, where they paused, what mistakes they made. This mass of data is an invaluable resource for understanding the learning process and figuring out which strategies really serve students best. (cited by Daphne Koller)

Natuurlijk kan deze onuitputtende bron van data bijdragen aan meer gepersonaliseerd leren, alleen in de praktijk gaat dit juist veel kosten met zich mee brengen. Want de technologie erachter die nodig is, is een zeer kostbaar werk. Wanneer men een lange-termijn visie heeft op adaptief leren, zal het aandurven hier in te investeren. 

Link: Article Daphne Koller [The New York Times]

,

Nog geen reacties