Berichten met label kwaliteit training

Autonomy And Structure Motivates?

Uit onderzoek blijkt dat dat autonomie en structuur in het leren positief invloed heeft op de motivatie van lerenden.

Juist die combinatie biedt ondersteuning aan leren.

Trainers kunnen leeractiviteiten starten door duidelijke en gedetailleerde verwachtingen en instructies voor te leggen aan de lerenden, en hierna veel aandacht te besteden aan de begeleiding wanneer de lerende zelf de aan de gang gaat. Bekijk onderstaande video voor meer inspiratie 🙂

Video: Dr. Robert J. Marzano and Debra Pickering [YouTube]

,

Nog geen reacties

The Power Of Words

Het onderstaande filmpje raakte me. Een goede tekst laat de boodschap spreken. Door de juiste woorden te gebruiken kun je een veel beter resultaat komen. Het kiezen van de juiste woorden in de context is een kunst.

Hetzelfde geldt voor leermateriaal. Goed leermateriaal laat de lerende leren. Door de juiste combinatie van verschillende leermiddelen, kun je tot een veel beter resultaat komen. Het kiezen en ontwerpen van goed leermateriaal is een kunst.

Link: The Power of Words [YouTube]

,

Nog geen reacties

No Barrier Too High

Soms heeft men moeite met leren. Men heeft het gevoel dat men figuurlijk een hindernis over moet gaan om zich ertoe te zetten te leren. Soms heeft men geen motivatie om te leren. Tijdens workshops en trainingen herken ik al snel de deelnemers die door de werkgever ‘gestuurd’ zijn, en die ofwel moeite hebben of juist geen motivatie. In de meeste gevallen is dit de oorzaak waardoor men niet datgene leert dat geleerd zou moeten worden tijdens de training.

Aan de trainer de “schone taak” deze hindernis weg te nemen. De principes van situationeel leiderschap kunnen hierbij helpen.

Meer weten? Situationeel Opleiden en Leren (geschreven door Bergenhenegouwen)

Wanneer men moeite heeft met leren, kan de trainer de deelnemer ondersteuning door meer sturing te bieden. Bijvoorbeeld door prioriteiten aan te geven, begeleiding bij de werkmethode, voortgang sturen etc.

Wanneer men geen motivatie kan opbrengen, kan de trainer de accent leggen op het aanmoedigen, en het luisteren en vragen stellen aan de deelnemer om zo enige motivatie zichtbaar te maken. Het begeleiden en steunen van de deelnemer is hier heel belangrijk om zo de deelnemer de kans te bieden en te helpen eigen hindernissen te behalen!

,

Nog geen reacties