Berichten met label learning on the job

Just Like Work

Als je een klaslokaal binnenloopt, weet je: hier wordt geleerd. Maar als je zomaar een kantoor binnenloopt, zie je niet ‘hier wordt geleerd’ maar eerder ‘hier wordt gewerkt’. Velen zien een duidelijke scheidslijn tussen werken en leren. En juist op het werk, wordt leren eerder geassocieerd met een bedrijfstraining of cursus dan met de alledaagse gang van zaken op het werk.

De formele leervormen klinken ook veel bekender in de oren: een workshop bijvoorbeeld. Het kan bijvoorbeeld heel prettig zijn om in een andere, veilige, omgeving vaardigheden of houdingen te oefenen. Of een e-learning bijvoorbeeld. Ook hier ben je even gefocust op het leren van bijvoorbeeld bepaalde kennis in plaats van het werken zelf.

Je bent óf aan t leren óf aan t werk. Maar is dat wel zo?

Manon Ruijters (2007) heeft dit in haar artikel verder uitgewerkt. Leren op het werk zit ‘m ten eerste in het praktiseren van je werk: je leert omdat je je werk uitvoert. Daarnaast in het onderzoeken tijdens je werk: je leert omdat je tijdens dat je je werk uitvoert je nieuwe kennis, inzicht en vaardigheden kan onderzoeken of experimenteren. Ook in het creëren van resultaat op het werk.

Het mooie van leren op het werk is dat het op vele manieren kan plaatsvinden. Leren op het werk wordt vaak in één adem genoemd met informeel leren. Informeel leren is op en top divers: het kan uiteenlopen van een veranderende werkomgeving tot een taak gezamenlijk met een collega verbeteren. Het leren is veel onvoorspelbaarder, maar er kunnen unieke leerervaringen ontstaan. Ik ben van mening dat daardoor dit leren veel interessanter is.

,

Nog geen reacties

One Experience Away From Learning

Beleving is een innerlijke ervaring.

Dewey beschrijft dat ervaring plus reflectie gelijk is aan leren. Ervaringsgericht leren is een het proces waarbij kennis wordt gecreeerd door het transformeren van ervaring door de reflectie. In de didactiek wordt aangegeven welke stimulans naar de lerende aangeboden kan worden die nodig is om de ervaring op te doen.

Leren door beleving is één van de meest waardevolste vorm van leren. Veel lerenden hebben behoefte aan het zelf  doen en ervaren: het is dicht bij de praktijk. Bij leren is sprake van meerdere ervaringen, die de beleving van leren op een later moment kunnen beïnvloeden. Op welke manier het leren beleeft wordt, hangt ook af van de persoonlijkheid en attitude van mensen.

Als je leert tijdens het werken, dan gebruik je die kennis ook weer meteen. Ook vogel je uit wat voor jou het beste werkt. Als ik zelf iets uitleg aan een ander, steek ik er zelf ook wel eens iets van op.  

Link: Dewey: Experience and Education [Amazon]

,

Nog geen reacties

Gaming At Work?

De werkplek is de meest effectieve leeromgeving wanneer het gaat om kennis, houding en vaardigheden aanleren die op de werkplek toegepast moeten worden. Daardoor is het belangrijk dat wanneer je ondersteunend leermateriaal ontwikkelt, dat je de werkplek niet uit het oog verliest en altijd tracht om de werkplek zo goed mogelijk te integreren in het leermateriaal. Ook werkt dit motiverend: wanneer de lerende ervaart hoe betekenisvol het geleerde kan zijn wanneer dit wordt toegepast op de werkplek, is de lerende eerder geneigd deze kennis, houding en vaardigheden eigen te maken.

Ook als je besluit een learning game te ontwikkelen die deze kennis, houding en/of vaardigheden aanleren, is de aanname om in dit geval ook zo goed mogelijk aan te sluiten op de werkplek. Betekent dit ook dat je wil beogen dat medewerkers deze spellen spelen tijdens het werk, om zo de juiste connecties te leggen en het leren zo praktisch mogelijk te maken? Dat is een gedachte die weinig leidinggevende in het bedrijfsleven zien zitten. Het spelen van een learning game wordt eerder gezien als een vrijetijdsbesteding die niet op de werkplek thuishoort. Terwijl men vroeger ook dacht dat het onderhouden van privé-contacten niet op de werkplek thuishoort. Praktijk wijst echter uit dat wanneer bepaalde organisaties toelaten dat medewerkers bijvoorbeeld hun privé mail mogen lezen op het werk, dat medewerkers hierdoor niet perse minder productief worden, integendeel. Medewerkers zijn gelukkiger op het werk en daardoor gemotiveerder, en presteren hierdoor beter.

Kunnen we deze logica ook toepassen op learning games op de werkplek?

,

Nog geen reacties