Berichten met label lerende organisatie

A Climate For Demand Driven Learning

Leren gaat beter uit nieuwsgierigheid. We hebben anderen nodig om de nieuwsgierigheid op te wekken en om leerklimaat te creëren. Ook zijn regelmatig nieuwe impulsen nodig. Bij vraaggericht leren gaat het er om hoe je ervoor zorgt dat een optimale leerklimaat gecreeërd wordt die nieuwsgierigheid stimuleert. Eigenschappen van leren zijn het ontwikkelen van vragen, doordenken van tegenstellingen en dilemma’s, het analyseren van problemen, het onderzoeken van eigen vooronderstellingen en het afleiden van mogelijke oplossingen en verklaringen.

Hoe kan dat in de praktijk werken? In een arbeidsorganisatie kan een vraaggericht leerklimaat gecreëerd wordt, waarin lerende en expert aan elkaar gekoppeld worden aan de hand van vragen, dilemma’s en problemen. Mensen kunnen in een veilige omgeving hun vraag stellen, en een manier om hier van te leren door begeleiding van coaches en experts. Deze manier van leren zal verweven moeten worden in de werkomgeving, wat de uitdaging nog complexer maakt. Aan de andere kant, nu in de huidige tijd eigen verantwoordelijkheid meer en meer aandacht krijgt, geeft dit ook de mogelijkheid om dit leerklimaat een kans te geven.

The challenge is to build a more elaborate design tool for truly learner driven lifelong learning.

,

Nog geen reacties

Learning Without Frontiers

Vandaag is de jaarlijkse conferentie Learning Without Frontiers in Londen van start gegaan. Ondanks dat ik hier niet naartoe kon gaan, heb ik dit een beetje gevolgd via het Internet. De conferentie heeft verschillende thema’s in het zonnetje gezet: mobiel leren. learning games, levenlang leren, leren met Apps, leren in the cloud… het leren heeft in deze digitale wereld een hele nieuwe dimensie gekregen en daarom komt ook dit tijdens deze conferentie aan bod.

Er waren best nog interessante discussies gaande en sprekers aan het woord. Je kan de conferentie online ook volgen. Ed Vaisey was bijvoorbeeld interessant, aangezien hij mooie voorbeelden liet zien van innovaties in leren zonder fancy technologieën. Het is interessant dat in deze discussie ook deelnemers creatief zijn in het bedenken van nieuwe didactiek die past in deze nieuwe tijd. Nieuwe technologieën hebben ook profiteren van een nieuwe benadering op leren en vernieuwende didactiek.

Als ik kijk naar de sprekers voor morgen, ben ik benieuwd wanneer bijdrage van sir Ken Robinson verschijnt op het web… Ook op de TED talks verschijnt hij namelijk op inspirerende wijze. Ik ben ook benieuwd naar hoe Dr. Paul Howard-Jones de verbinding maakt tussen de werking van het menselijk brein met het spelen van spellen. En wat denk je van de ervaring van Stephen Heppell, aangezien hij volgens de site hier door velen om geprezen wordt?

Wil je ook op afstand meegenieten? Volg de live stream!

Link: Live stream Learning Without Frontiers [global platform to share knowledge, ideas and experiences about new learning]

,

Nog geen reacties

Don’t Be A Fool!

Stay in school!

Of toch niet…. Op een gegeven moment heb je je opleiding voltooid, en kan je al het geleerde in praktijk brengen op het werk. Het leren stopt dan niet, maar officieel wordt het leren dan niet meer zo zichtbaar erkend als een diploma. We hebben dan nog wel de behoefte om meer te leren, maar vanuit andere motieven: beter worden in het werk en bijblijven in de ontwikkelingen van het vakgebied. Wanneer we onszelf niet limiteren tot het reguliere onderwijs, spreken we van de filosofie van het leven-lang leren. Waar vindt het individu de ruimte om op het werk het leren weer op te pakken? Niet op school.

Nu zijn de lerenden autonoom en gebaat bij leerondersteuning die meer gericht is op vaardigheden dan kennis. Daarnaast zijn ze gebaat bij adaptief leren dat de werksituatie zo dicht mogelijk benadert. Het aanbieden van dergelijke ondersteuning vergt veel aanpassingsvermogen en verandering binnen het onderwijs en het bedrijfsleven. Het vereist onder andere nieuwe competenties en een verschuiving in het aanbod van leren. Voordeel: ze hebben vast een leven-lang de tijd! 🙂 

,

Nog geen reacties