Berichten met label ontwerpmodel

Different Ways Of Learning

Er is niet één manier van leren.

De Amerikaanse psycholoog David Kolb ontdekte dat mensen geneigd zijn om voornamelijk de leerfase te ontwikkelen waar ze sterk in zijn, en ontwikkelde een model waarin de verschillende manieren van leren worden beschreven. Hij onderscheidt in zijn leermodel twee dimensies met als tegenpolen ´Concreet versus Abstract´ en ´Actief versus Reflectief´. Hij onderscheidt vier typeringen van leerstijlen:

Different Ways of Learning

  1. Doener
  2. Beschouwer
  3. Denker
  4. Beslisser

Kunnen we deze leerstijlen op een betekenisvolle manier inzetten in het ontwerp van een leermiddel? Soms en in een bepaalde mate. Het is niet juist om je te laten leiden door deze theorie, omdat de voorkeur voor bepaalde werkvormen nooit echt wetenschappelijk bewezen is. Dan sla je de plank mis als je bijvoorbeeld alleen leesopdrachten aanreikt omdat je de doelgroep typeert als denkers. Wel kun je door het toepassen de doelgroep beter te begrijpen in al zijn verscheidenheid, en zo een variatie aan werkvormen aanreiken om zo de verschillende voorkeuren aan te spreken.

,

Nog geen reacties

Learning Support Versus Performance Support

De opkomst van de performance support verandert de kijk op het leren binnen organisaties. Beide hebben iets gemeenschappelijks: zij richten zich op het continue leren binnen arbeidsorganisaties, oftewel de verandering van een kennis organisatie naar een lerende organisatie. 🙂

Het model hieronder geeft weer hoe performance support geïntegreerd kan worden in het totale aanbod van een lerende organisatie.

 

Wat is nu precies het verschil tussen de traditionele Human Resource Development en performance support? De kern zit hier in de focus op het informele leren, en te kenmerken als volgt:

  1. Het doel van performance support is de prestaties direct te ondersteunen;
  2. In plaats van dat het lesprogramma/curricula het leren bepaalt, bepaalt de taak van de werknemer het leren;
  3. Het leren is een geïntegreerd onderdeel van het werk; en
  4. Het “lesgeven” maakt plaats voor “coaching” op het werk.

,

Nog geen reacties

Systematic Instructional Design Model

Bij het ontwerp van een training komt veel kijken. Men kan vele ontwerpprincipes volgen. Eén van de bekende ontwerpmodellen voor leermiddelen is het ADDIE model. Vandaag wil ik aandacht geven aan de ontwerpstappen van dit model. Het model kenmerkt zich door 5 kernactiviteiten, te zien in de afbeelding. Het goed doorlopen van deze activiteiten heeft als voordeel dat alle belangrijke vragen die een rol spelen bij de ontwikkeling van een leermiddel (zoals een training) aan bod komen.

Men begint met een analyse van de eisen en randvoorwaarden van de training. De analyse richt zich o.a. op het doel van de training, de doelgroep, inhoud, omgeving en de middelen. De analyse kan bestaan uit een doelgroepanalyse, een behoefteanalyse en een analyse van eerdere ontwikkelervaringen en best practices (bijv. inspirerende en veelbelovende voorbeelden).

Vervolgens gaat men de design fase in en wordt de analyse gebruikt om de ontwerpeisen op te stellen. De ontwerpeisen worden in de development fase verder uitgewerkt in een concreet product, zoals een training. In de implementatie fase wordt dan de training getest.

Tot slot komt na deze test naar voren in hoeverre de training zijn doelen nastreeft in de evaluatiefase. De evaluatie komt eigenlijk terug tijdens alle activiteiten, omdat het belangrijk om ook tijdens het ontwerpproces kritisch te blijven op beslissingen die (in voorgaande activiteiten) gemaakt zijn.

,

Nog geen reacties