Berichten met label organisatiecultuur

The Importance Of Engagement In A Business Transformation

Nu de grote transformatie waar ik het afgelopen jaar aan heb gewerkt is voltooid, kijk ik terug op wat ik heb geleerd tijdens deze transformatie. Het change management was erg belangrijk voor deze transformatie. Het was noodzakelijk dat de change management aanpak tijdens deze transformatie harmonieus in verschillende landen toegepast werd en daardoor volgde de change management aanpak een min of meer standaard werkwijze in de organisatie. De change management aanpak diende ervoor te zorgen dat de medewerkers goed de verandering konden begrijpen en dat zij betrokken voelden bij de verandering. Met name dat laatste is ontzettend belangrijk heb ik geleerd tijdens de transformatie.

Om de verandering op de juiste manier door te voeren is het essentieel dat alle mensen aan boord zijn. Alleen dan zie ik dat medewerkers de verandering serieus benaderen en zorgvuldig invoeren. Ter vergelijking: waar ik zag dat mensen minder betrokken acteerden om de verandering door te voeren, daar waren meer problemen ontstaan tijdens en na de verandering. Hoe zorg je ervoor dat medewerkers betrokken voelen bij de verandering? De basis ligt natuurlijk in de change management principes: men voelt zich betrokken als men zich gehoord, begrepen, erkend en gerespecteerd voelt. Ik heb geleerd dat dit makkelijker gezegd dan gedaan is, maar dat je dan juist dit niet negeren. Juist dan is het zo belangrijk om hier veel aandacht aan te besteden.

Kijk oprecht naar de drijfveren van de mensen en speel hierop in. Luister naar de medewerkers en laat zien dat je dat hun zorgen kan wegnemen. Leg moeilijke situaties bloot en laat zien dat het belangrijk is dat deze situaties opgelost moeten worden. Wanneer men echt voelt dat hun betrokkenheid van waarde is kunnen mensen echt oprecht betrokken raken. En ik heb gezien en geleerd dat dit heel erg kan bijdragen aan het succes van de transformatie, deze mensen maken het verschil.

, ,

Nog geen reacties

Hi Police Officer… Want To Learn Fighting?

In de jaren ’80 vonden veel mensen het optreden van de politie te hard. Het politieonderwijs sprong in op deze behoefte. Tijdens de opleiding wordt het gebruik van geweld zoveel mogelijk afgeraden, en wordt de focus gelegd op het zolang mogelijk bewaren van de rust. Daardoor ontstaat een diepgewortelde mentaliteit bij de politie om geweld zo lang mogelijk uit te stellen. Deze mentaliteit ontwikkelt zich verder. Zo ver dat tegenwoordig ook niet ingegrepen worden, terwijl dat wel zo moeten: de politie is te ‘soft’ geworden.

De balans lijkt een beetje zoek. Daarom klinkt nu de roep om steviger optreden. De politieacademie zet nu extra trainingsdagen om politie-agenten mentaal en fysiek sterker te maken. Een goede korte-termijn gedachte, maar op de lange termijn zal de academie deze balans moeten vinden op andere manieren, zoals bijvoorbeeld de gehele opleiding een metamorfose te geven, gevoed door een andere mentaliteit.

Een leerpunt is om altijd scherp te blijven op de richting die je als opleider ingaat. De richting die je ingaat, kan in eerste instantie heel goed zijn en veel succes opleveren maar je moet uitkijken dat je niet doorslaat en de balans verliest.

,

Nog geen reacties

Everyone Is Important

Elke organisatie geeft het leren en ontwikkelen op een eigen manier vorm, om zo recht te doen aan de doelstellingen van de organisatie. Het verwachtingspatroon van de organisatie naar de medewerkers kan zeer verschillend zijn. Het mensbeeld is belangrijk voor het leren binnen de organisatie. Wat wordt verwacht van medewerkers in de organisatie? Een medewerker…

  1. is een middel en inwisselbaar, persoonlijkheden zijn ondergeschikt; of:
  2. vervult een bepaalde functie in het bedrijf en dient deze functie naar behoren te ontwikkelen; of:
  3. een medewerker is de kracht van de organisatie een een kritische succesfactor, er is veel aandacht voor talent ontwikkeling; of:
  4. een medewerker is een expert van zichzelf en ontwikkelt zich vanuit eigen bevlogenheid, vrijheid leidt tot succes binnen de organisatie.

Wanneer de organisatie bepaalt welk mensbeeld belangrijk is binnen de organisatie, kan de organisatie dit integreren in het beleid rondom opleiding en ontwikkeling binnen de organisatie. Belangrijke vragen hierbij zijn o.a.: ‘wat levert het ons op als we meer aandacht aan leren besteden?’, ‘dragen de structuur en de cultuur van de organisatie bij aan het leren binnen de organisatie?’ en ‘welke factoren zijn cruciaal in het organisatieproces om het leren te kunnen ondersteunen?’.

 

Is het belangrijk voor de organisatie dat de medewerkers hun baan ‘leuk’ vinden?

,

Nog geen reacties