Berichten met label sociaal leren

Will It Become A Stronger Community?

De beste wensen voor 2017!

2016 was een jaar waarin veel medewerkers in de organisatie waar ik werk, kennis maakten met een nieuwe manier van werken, namelijk vanuit de Agile en SAFe® filosofie. En daarbij dankbaar gebruik maakten van mijn aanbod aan trainingen en Communities of Practices. Dankzij de inzet van ons team hebben veel medewerkers de kans gegrepen zich op dit terrein te ontwikkelen en zijn er vanuit verschillende invalshoeken en perspectieven experts ontstaan.

Dit vind ik een interessante ontwikkeling die ik vol verwondering blijf volgen en aanmoedig in de organisatie. Ik ben benieuwd of dit een nieuwe vibe gaat geven in de Community of Practices. Komt een Community of Practice meer tot leven wanneer er meer en meer experts in de organisatie zich ontwikkelen en er meer en meer praktijk ervaringen worden opgedaan of is het juist in het begin van het leerproces van een medewerker een gewenste uitvalsbasis? Ik denk dat de opgebouwde relaties in het netwerk van de CoP juist nu versterkt kunnen worden aangezien er meer en meer specialistische kennis nodig is om de basis vaardigheid naar een hoger plan te trekken. Ervaringen wat wel werkt en wat niet werkt kunnen dan juist erg inspirerend zijn om te reflecteren op de eigen praktijk.

“Sometimes the most valuable lessons come from people who didn’t intend to give them.”

Spark The Learning

,

Nog geen reacties

Let Me Change You?

Change1

Een verandering doorvoeren in de organisatie kan heel moeilijk zijn als de medewerkers niet willen veranderen. Daarom worden die veranderingen vaak vanuit een machtspositie doorgedrukt. Is macht dan echt nodig?

Kun je ook mensen motiveren te veranderen via leerbenaderingen? Als mensen geholpen worden in hun eigen ontwikkeling, kan je deze zo sturen dat zij ook de gewenste verandering doormaken? Deze aanname wordt wel gesteld.

De onderliggende gedachte is dat je mensen in beweging krijgt met motivatie en het lerend vermogen van de persoon. Er verandert iets als je mensen in leersituaties brengt. Een voorbeeld van een leersituatie is een intervisiebijeenkomst. Een groep medewerkers wordt bijeen gebracht en worden bevraagd naar goede en minder goede ontwikkelingen. Een begeleider stelt de groep in staat gezamenlijk nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. Men leert van elkaar.

,

Nog geen reacties

Together You Learn More

Onderzoek naar teamleren toont aan dat wanneer je met elkaar leert, dit een positief effect kan hebben op het leerproces. Je motiveert elkaar, je houdt elkaar scherp, je lost samen problemen op of je werkt samen naar een bepaald doel. Dat klinkt veel mensen bekend in de oren.

samen sta je sterk

Het onderzoek toont wel een belangrijke voorwaarde voor leren in teams. Je hebt wel het juiste team nodig. Niet alleen dus een sleutel voor succes, maar ook een sleutel voor leren.

En waar vind je je ideale team?

 

 

 

 

,

Nog geen reacties