Berichten met label teameffectiviteit

The Glow Of A Positive Vibe

Dat het wel eens mis kan gaan, zien we allemaal vaak gebeuren. En wat voor het effect het heeft op de motivatie en de prestaties binnen het team is van vele factoren afhankelijk. Wat mij bijblijft is dat de manier waarop men hiermee omgaat gerelateerd is aan hoe men in het team met elkaar omgaat en tegen het project aankijkt. Ik zie teams met mensen die positief ingesteld zijn en een optimistische kijk op het project anders met tegenslagen omgaan, dan teams met mensen die risicomijdend ingesteld zijn en een pessimistische kijk hebben op het project. Het vertrouwen in het team zelf merk ik is in die gevallen ook veel minder.

En vertrouwen in elkaar is essentieel voor de prestaties in het team. Een team met ensen die volop op elkaar vertrouwen zie je als een sterk team en na een tijd zelfs een vanzelfsprekend goed team. Dan valt het helemaal niet meer op wat nu de succesfactoren zijn in dit team. Als na een tijd de team dynamiek of samenstelling verandert en er is geen vertrouwen of positieve sfeer is; dan herinner je het weer welke geheime ingrediënt het team bevatte dat maakte dat het team zo sterk was: de mindset en de sfeer. De mindset en de sfeer in het team kunnen daarom het verschil maken in moeizaam verlopende projecten die vele uitdagingen kennen; en is een onmisbaar ingrediënt voor een sterk team.

 

,

Nog geen reacties

Looking For The Real Deal

In hoeverre laat men zich op de werkvloer leiden door geld? Een retorische vraag lijkt me als je de cartoon van Dilbert bekijkt. 

Het laat prachtig zien hoe team support op de werkvloer kan uitpakken wanneer teamleden verschillende belangen hebben. Het werken in teams is dan lang niet altijd even makkelijk. Het is belangrijk voor goed teamwerk dat men allemaal hetzelfde doel nastreeft, en gepassioneerd bent over datgene wat men wil bereiken om zo een goed werkend team te creëren. De werkrelaties spelen hier een grote rol. Is men ongelijk aan elkaar in de relatie, dan is het moeilijker een team te vormen omdat men niet altijd eerlijk durft of wil zijn. Een goed team samenstellen is heel belangrijk.

It’s the real deal 🙂

,

Nog geen reacties

Tips For A New Learning Team

Zelf zie ik veel meerwaarde in het leren binnen teams, omdat hierdoor teamprestaties kunnen groeien en individuen langdurige ontwikkeling doormaken. Hoewel het leren met meest effectief is wanneer het leren ‘vanzelf’ plaatsvindt, zijn niet alle teams ‘vanzelf’ lerende teams. Hoe kun je teams daar een handje mee helpen?

Je kunt uit je eigen directe veilige werkomgeving verder kijken naar ervaringen vanuit andere hoeken in de organizatie. Hoe pakken zij problemen aan, en hoe lossen zij dit op? Je kunt ook de tijd nemen om te vragen naar hoe klanten het werk binnen jouw team ervaren. Daarnaast is een belangrijk uitgangspunt transparant te werken in het team. Deel kennis en vertel aan je collega’s in je team hoe dit jouw werk beïnvloedt.

Aan de andere kant kun je je team een handje helpen door leiderschap te tonen, en te demonstreren welke vaardigheden en waarden jij belangrijk vindt dat je teamleden ontwikkelen, en het continue leren aan te moedigen. Deel je dromen over hoe jij graag leert binnen het team, betrek je teamleden bij jouw ambities. Ten slotte, wees niet bang om fouten te maken, en deze te delen in het team. Soms kun je veel leren door juist ‘out-of-the-box’ te werk te gaan, ook al ga je misschien de mist in.

,

Nog geen reacties