Berichten met label werkrelaties

Disappointed

Soms gaan dingen niet zoals je dat zou willen. Hoe ga je daarmee om? Vandaag accepteer je dat het nu eenmaal gebeurd is, en morgen nieuwe dag, nieuwe kansen? Waarom niet?

Zeker is dit makkelijker geschreven dan gedaan, maar positiviteit kan hier aan bijdragen. Want zeg nu zelf: het gaat met vallen en opstaan.

,

Nog geen reacties

Are you listening?

Iedereen wil van zich laten horen, en door digitale technologie kan iedereen makkelijker een groter publiek bereiken. Dit heeft tot gevolg dat mensen meer van zich laten horen, om gehoord te worden.

Hoe kunnen we omgaan met de nieuwe media?

Ik vond het betoog van Julian Treasure erg inspirerend en herkenbaar. We moeten tegenwoordig soms wel veel moeite doen om goed te kunnen luisteren, bedenk ik me dan… 🙂 

Link: 5 ways to listen better [TED]

 

,

Nog geen reacties

Conflict And Development

De meeste mensen vinden een conflict erg vervelend. Ook al kan een conflict niet leuk zijn, van een conflict kun je veel leren. Door een conflictsituatie vanuit verschillende oogpunten te bekijken, leer je verschillende opvattingen beter te begrijpen.

Er is een onderscheid tussen taak en relationele conflicten. Relationele conflicten komen voort uit persoonlijke onenigheden die niet direct gerelateerd zijn aan een taak. Het zijn meestal persoonlijke kwesties gebaseerd op bijvoorbeeld tegenstrijdige waarden en normen of gevoel voor humor. Er is vaak sprake van frustratie en irritatie. Het kost veel tijd om deze emoties weer in balans te krijgen. Men is meestal opgelucht wanneer dit conflict opgelost is. Vaak leer je meer over je eigen persoonlijkheid, en leer je meer empathie te tonen voor andermans gevoelens, wat verhelderend kan werken.

Taak conflicten komt voort uit onenigheid over de inhoud van een taak die uitgevoerd wordt, zoals verschillen in ideeën. Een taakconflict kan een positief effect hebben. Je gaat dieper in op de kwestie en je kan een completer beeld van het vraagstuk en de mogelijke oplossingen creëren. Daar kun je veel van leren.

Hoe dan ook, ook al lijkt het de makkelijke weg, een conflict moet je niet uit de weg gaan. Je komt er hoe dan ook sterker uit.

,

Nog geen reacties